AnsweredAssumed Answered

PI berekening draaiuren uit compressed data

Question asked by Kalsbees on Apr 21, 2017
Latest reply on May 8, 2017 by Kalsbees

Hallo,

 

Voor mijn onderzoeksproject dien ik de draaiuren van een machine bij te houden, helaas heeft deze geen draaiuren teller (niet digitaal). Nu heb ik de startprocedures doorgrond, en kom ik erachter dat de machine enkel draait wanneer er een flow over de machine gaat, en in de leiding richting de machine zit een flowmeter.

Dus bij een flow draait de machine, en bij geen flow draait de machine niet.

 

Ik moet over een periode van een jaar alle uren dat de machine draait registreren.

Hiervoor gebruik ik de PI cliënt in Excel.

 

Op dit moment vul ik via de Compressed data, alle data van een jaar in Excel, en markeer wanneer de flow op 0 staat, vervolgens bereken ik de uren van elke draaitijden (tussen de nul waarden)  door de einddatum van de begindatum af te halen en met =INTEGER((C10-C9)*24)  de totale draaiuren van die periode te berekenen.

 

Echter is dit erg omslachtig aangezien ik voor 1 jaar aan data elke draaitijd handmatig bereken.

 

Mijn vraag is dan ook:  Kan ik via de PI cliënt een berekening invoeren waardoor alleen alle waarden (en time stamps) van 0 worden opgezocht?

 

Alvast hartelijk bedankt,

 

M.v.g. Steef Kalsbeek  

Outcomes